Velkommen til Gudrun og Johannes Lehmanns Legat

Legatets formål:

At yde hjælp til værdigt trængende, som har kendt bedre dage.

Betingelser for at kunne komme i betragtning:

Udfyldt ansøgningsskema, der overholder fristen for indsendelse, alder over 40 år, oplysning om baggrund/tidligere stilling, medsendt dokumentation i form af kopi af seneste årsopgørelse og af forskudsopgørelse for indeværende år.

Fortrinsret:

Personer, som ud over at opfylde de almindelige betingelser, tillige er direkte efterkommere af legatstifternes forældre, borgmester Carl Lehmann og hustru Henriette Sofie, f. Schwensen, og sagfører N.C. Christensen og hustru Anne, f. Guldborg.

I øvrigt:

Personer, der tidligere har modtaget legatet 3 gange, uden at have særlig tilknytning til stifterne, kan ikke modtage legatet i en vis periode.
Kun ansøgere, der kommer i betragtning, vil blive orienteret.

Ansøgningsskema:

Kan hentes her – eller rekvireres ved indsendelse af frankeret svarkuvert til legatets adresse, Gudrun & Johannes Lehmanns Legat, c/o advokat Jørgen Kjergaard Madsen, Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø. Udfyldt skema kan sendes til legatets mailadresse – lehmannslegat(Erstat denne parantes med @ tegnet)kromannreumert.dk – eller til legatets postadresse.

Frist/Uddeling:

Ansøgningsfrist: 15. september. Uddeling: 14. november (legatstifterens fødselsdag).

Gudrun & Johannes Lehmanns Legat,
c/o Advokat Jørgen Kjergaard Madsen, Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø

Privatlivspolhttp://heritik:

Fonden og fondsadministratoren indsamler personoplysninger om dig på følgende måder:

  • ved at du selv afgiver dine personoplysninger, når du fremsender en ansøgning til fonden, eller
  • ved at du på anden måde er i kontakt med fonden eller fondsadministratoren, fx som led i en e-mailkorrespondance eller lignende.

Formålet med behandlingen af personoplysningerne om dig er at kunne behandle din ansøgning til fonden.

Samtykkeerklæring:

Ved fremsendelse af ansøgning til fonden giver jeg mit samtykke til, at fonden og fondsadministratoren behandler personoplysninger om mig i forbindelse med behandlingen af min ansøgning.